Ghi danh
Top 200 chiến công khu vực sẽ tự động báo danh, thời gian báo danh những ai mới lên top phải tự báo
Mỗi khu đấu tổng số người được báo là 500, ai đến trước được trước

Quy tắc vòng loại khu vực
Người chơi báo danh thành công sẽ được tham gia vòng tuyển chọn khu vực
Trong thời gian chỉ định tiến hành 7 trận đấu bắt cặp ngẫu nhiên
Trong 30s cuối trận có thể thoát, không tính vào kết quả, nhưng đối thủ sắp cặp không đổi
Hình thức chiến đấu là tỷ thí, không tiêu tốn tài nguyên và binh sĩ
Căn cứ vào đánh giá chiến đấu, số phần trăm phá hủy và thời gian tiêu tốn để phân định thứ hạng; 64 người hạng cao nhất được đi tiếp
Trường hợp đánh giá 2 bên giống nhau, sẽ căn cứ theo phần trăm phá hủy; phần trăm 2 bên giống nhau, sẽ căn cứ vào thời gian tiêu tốn; nếu cả 3 nhân tố đều giống nhau, sẽ chọn thứ hạng ngẫu nhiên.

Hướng dẫn vòng Đấu đội khu vực
64 người thứ hạng cao nhất cao nhất của vòng tuyển chọn khu vực được chia làm 4 tổ
Mỗi tổ chọn ngẫu nhiên 2 người thi đấu
Mỗi bên tấn công đối phương 3 lần
Hình thức chiến đấu là tỷ thí, không tiêu tốn tài nguyên và binh sĩ
Trong 30s cuối trận có thể thoát, không tính vào kết quả
Căn cứ vào thứ tự thắng bại các trận đấu để phân định thắng thua
Căn cứ vào đánh giá chiến đấu, số phần trăm phá hủy và thời gian tiêu tốn để phân định thắng thua, thể lệ BO3, ai thắng 2 được đi tiếp
Trường hợp đánh giá 2 bên giống nhau sẽ căn cứ theo phần trăm phá hủy; phần trăm 2 bên giống nhau, sẽ căn cứ vào thời gian tiêu tốn; nếu cả 3 nhân tố đều giống nhau, sẽ chọn ngẫu nhiên 1 người
Người cuối cùng mỗi tổ sẽ được tham gia giải quán quân khu vực

Hướng dẫn vòng Quán quân khu vực
Người thắng cuộc tại vòng đấu phân tổ khu vực sẽ được tham gia vòng quán quân khu vực
Mỗi tổ chọn ngẫu nhiên 2 người thi đấu
Mỗi bên tấn công đối phương 3 lần
Hình thức chiến đấu là tỷ thí, không tiêu tốn tài nguyên và binh sĩ 
Trong 30s cuối trận có thể thoát, không tính vào kết quả
Căn cứ vào thứ tự thắng bại các trận đấu để phân định thắng thua
Căn cứ vào đánh giá chiến đấu, số phần trăm phá hủy và thời gian tiêu tốn để phân định thắng thua, thể lệ BO3, ai thắng 2 được đi tiếp
Trường hợp đánh giá 2 bên giống nhau sẽ căn cứ theo phần trăm phá hủy; phần trăm 2 bên giống nhau, sẽ căn cứ vào thời gian tiêu tốn; nếu cả 3 nhân tố đều giống nhau, sẽ chọn ngẫu nhiên 1 người
Trận cuối chọn ra á quân và quán quân, trong đó quán quân sẽ được tham gia vào vòng đấu đội thế giới

Quy tắc vòng loại thế giới:
64 người đứng đầu vòng tuyển chọn khu vực sẽ được tham gia vòng tuyển chọn thế giới
Mỗi tổ chọn ngẫu nhiên 2 người thi đấu
Mỗi bên tấn công đối phương 3 lần
Hình thức chiến đấu là tỷ thí, không tiêu tốn tài nguyên và binh sĩ
Căn cứ vào đánh giá chiến đấu, số phần trăm phá hủy và thời gian tiêu tốn để phân định thứ hạng, 55 người thứ hạng cao nhất được đi tiếp (ngoài ra 9 người tuyển thủ khu vực không cần thi đấu, đặc cách tham gia, tổng 64 người)
Trường hợp đánh giá 2 bên giống nhau, sẽ căn cứ theo phần trăm mà phá hủy, phần trăm 2 bên giống nhau, sẽ căn cứ vào thời gian tiêu tốn; nếu cả 3 nhân tố đều giống nhau, sẽ chọn thứ hạng ngẫu nhiên.

Hướng dẫn đấu đội thế giới TOP
Vòng tuyển chọn giải thế giới có 64 người tham gia (bao gồm quán quân các khu vực) phân thành 4 tổ.
Mỗi tổ chọn ngẫu nhiên 2 người thi đấu
Mỗi bên tấn công đối phương 3 lần
Hình thức chiến đấu là tỷ thí, không tiêu tốn tài nguyên và binh sĩ
Trong 30s cuối trận có thể thoát, không tính vào kết quả
Căn cứ vào thứ tự thắng bại các trận đấu để phân định thắng thua
Căn cứ vào đánh giá chiến đấu, số phần trăm phá hủy và thời gian tiêu tốn để phân định thắng thua, thể lệ BO3, ai thắng 2 được thì đi tiếp
Trường hợp đánh giá 2 bên giống nhau sẽ căn cứ theo phần trăm phá hủy; phần trăm 2 bên giống nhau, sẽ căn cứ vào thời gian tiêu tốn; nếu cả 3 nhân tố đều giống nhau, sẽ chọn ngẫu nhiên 1 người
Người cuối cùng mỗi tổ sẽ được tham gia giải quán quân thế giới

Hướng dẫn vòng đấu Quán  quân thế giới
Người thắng vòng đấu đội thế giới nhận tư cách đấu giải quán quân thế giới
Chọn ngẫu nhiên 2 người thi đấu
Mỗi bên tấn công đối phương 3 lần
Hình thức chiến đấu là tỷ thí, không tiêu tốn tài nguyên và binh sĩ
Trong 30s cuối trận có thể thoát, không tính vào kết quả
Căn cứ vào thứ tự thắng bại các trận đấu để phân định thắng thua
Căn cứ vào đánh giá chiến đấu, số phần trăm phá hủy và thời gian tiêu tốn để phân định thắng thua, thể lệ BO3, ai thắng 2 được đi tiếp
Trường hợp đánh giá 2 bên giống nhau sẽ căn cứ theo phần trăm phá hủy; phần trăm 2 bên giống nhau, sẽ căn cứ vào thời gian tiêu tốn; nếu cả 3 nhân tố đều giống nhau, sẽ chọn ngẫu nhiên 1 người
Cuối cùng chọn ra quán quân và á quân thế giới

Copyright 2015 VTC Mobile. All rights reserved
Công ty cổ phần VTC Dịch vụ di động - Tầng 11, Tòa nhà VTC, 18 Tam Trinh
phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Giới thiệu - Hướng dẫn cài đặt và gỡ bỏ - Điều khoản